Leren vanuit vrijheid in verbondenheid!

De drie basisbehoeften

Hier kan je een vlog zien over de drie basisbehoeften (Deci en Ryan, 2001):