Leren vanuit vrijheid in verbondenheid!

Ervaringsdag bij democratische school ‘De Ruimte’