Te huur: Meester Arthur

Ik kan je helpen bij:

  • Ambulante begeleiding van kinderen met een pgb (thuis en/of op school).
  • Coaching in de klas (van leerkracht of leerling)
  • ICT (gebruiken) in school
  • Verhogen van ouderbetrokkenheid
  • Leraarschap vanuit je hart
  • Pedagogische tact, hoe doe je dat in de praktijk?
  • Leerlingen een stem geven (kinderparticipatie)
  • Werken vanuit intrinsieke motivatie (ook bij de leerling)

Ik heb ervaring als:

  • Leerkracht in het basisonderwijs. Waarbij ik heb geleerd dat ons huidige systeem niet geschikt is voor ieder kind. In die zoektocht heb ik mee mogen helpen met het oprichten van verschillende nieuwe scholen, waarbij de intrinsieke motivatie van het kind wordt gebruikt als bron van dat leren en geen verplicht curriculum vanuit een hogere macht (zoals onze overheid). Een kind is immers geen leeg vat waar je ‘kennis’ in kan gieten, maar zo gaan we wel vaak met kinderen om. En omdat iedereen dit zo heeft moeten doen, denken we dat het de enige manier is. Er zijn echter wel 100 verschillende manieren om de te leren, alleen pakken we er 99 van de kinderen af (Malaguzzi). Vanuit eigen motivatie, vanuit spelen, kan je namelijk alles leren. Op dit moment is vooral in de kinderopvang deze manier van leren heel actueel, waardoor ik de laatste jaren daar veel ondersteuning geef. Ik hoop dat het onderwijs deze vorm van pedagogiek gaat overnemen, zodat ieder kind mag zijn wie hij of zij is, samen met andere mensen om ze heen. Geen laag of hoog, maar ieder in zijn eigen kracht, ieder in zijn eigen leven, iedereen vanuit zijn eigen interesses, met een eigen stem. Daar help ik je graag bij!
Meester Arthur

Mag dat wel: Ondernemen in het onderwijs?

Door mij als ondernemer inval- of andere werkzaamheden te laten doen in school, huur je me niet in als persoon, maar als een bedrijf. Jij neemt een dienst af van mijn bedrijf en ik stuur je een factuur. Daardoor is de ‘Wet Werk en Zekerheid’ niet van toepassing en mag je mijn bedrijf zo vaak inzetten als nodig is.

Door de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zal ik bij iedere opdracht (al is het maar één dag) een modelovereenkomst gebruiken, zodat duidelijk is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daardoor hoef je als school geen sociale premies en loonheffingen af te dragen.

Daarnaast heb ik als ondernemer te voldoen aan enkele eisen, zoals het hebben van verschillende klanten en het dragen van mijn eigen (bedrijfs)risico’s. Dat zijn mijn eigen risico’s en niet dat van jou als opdrachtgever.

Ja dus! Je mag mij als bedrijf gewoon inhuren in jouw school!

Scroll naar boven