Te huur: Meester Arthur

Ik kan je helpen bij:

  • Ambulante begeleiding van kinderen met een pgb (thuis en/of op school).
  • Coaching in de klas (van leerkracht of leerling)
  • ICT (gebruiken) in school
  • Verhogen van ouderbetrokkenheid
  • Leraarschap vanuit je hart
  • Pedagogische tact, hoe doe je dat in de praktijk?
  • Leerlingen een stem geven
  • Werken vanuit intrinsieke motivatie (ook bij de leerling)
Meester Arthur

Mag dat wel: Ondernemen in het onderwijs?

Door mij als ondernemer inval- of andere werkzaamheden te laten doen in school, huur je me niet in als persoon, maar als een bedrijf. Jij neemt een dienst af van mijn bedrijf en ik stuur je een factuur. Daardoor is de ‘Wet Werk en Zekerheid’ niet van toepassing en mag je mijn bedrijf zo vaak inzetten als nodig is.

Door de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zal ik bij iedere opdracht (al is het maar één dag) een modelovereenkomst gebruiken, zodat duidelijk is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daardoor hoef je als school geen sociale premies en loonheffingen af te dragen.

Daarnaast heb ik als ondernemer te voldoen aan enkele eisen, zoals het hebben van verschillende klanten en het dragen van mijn eigen (bedrijfs)risico’s. Dat zijn mijn eigen risico’s en niet dat van jou als opdrachtgever.

Ja dus! Je mag mij als bedrijf gewoon inhuren in jouw school!

‘Meester Arthur’ is lid van:

Scroll naar top